Laaja valikoma Garmin-tuotteita, lisävarusteita sekä paljon muuta!

Asennamme myös navigaattorisi autoon, moottoripyörään ym. tarvittaessa!

Menu

Ostoskorissasi ei ole tuotteita.

Rekisteriseloste

Laatimispäivä 1.1.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Jari Uosukainen
Jämsän Toimistovaruste Oy
puh. 020 720 9760
2125227-4

2. Rekisterin nimi
Navigointivaruste-verkkokaupan asiakasrekisteri.

3. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakas- tai jäsenyyssuhteen perusteella.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Navigointivaruste-verkkokaupan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Navigointivaruste-verkkokaupan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti)
Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
Asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot

6. Rekisterin tietolähteet
Tietolähteenä ovat verkkopalvelun Navigointivaruste-verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Tietojen luovutus
Henkilötietolain 19 §:n 2 momentin mukaisesti rekisterinpitäjä (Jämsän Toimistovaruste Oy) saa luovuttaa tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole kieltänyt tietojensa luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää tietojen tällaisesta luovuttamisesta.

8. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

9. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jämsän Toimistovaruste Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

11. Tarkastusoikeus
Asiakasrekisteriin rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa hänestä henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Jämsän Toimistovaruste Oy / Asiakasrekisterit
Koskentie 11, 42100 Jämsä